Aktuelt

Ansetter rekordmange fra skolebenken med bred bakgrunn

Aldri før har KPMG rekruttert så mange fra skolebenken. I takt med økt oppdragsmengde og behov for ny innsikt har antallet studenter som går rett fra skolenbenken til KPMG økt eksponensielt. "Nå er det ikke lengre typisk å være økonom" sier Håkon Bygland som var med på studentinnrykket i fjor høst, og følger opp med: "Markedet etterspør komplette konsulenthus med bred innsikt. Da må vi rekruttere mange forskjellige mennesker for å levere på dette". Dette året starter det omtrent femti eksepsjonelt dyktige talenter som vil være med å berike KPMGs innsikt fremover.

Dagens virksomheter opererer i en kompleks verden hvor endringer skjer fortere og oftere og tradisjonelle organisasjonsstrukturer mister fotfeste.

– Strategier og forretningsmodeller, muligheter og utfordringer handler nå i stor grad om digitalisering og omstilling – og om å skape et bærekraftig fundament som bidrar til videre vekst og lønnsomhet, forteller Kristine Bolstad, leder for Digital Enterprise i KPMGs digitale fagmiljø, et team som jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

– Vi hjelper virksomheter med å koble teknologi og IT sammen med styrings- og driftsmodeller i en helhetlig forretningsstrategi. Teknologien er selve fundamentet i digitaliseringen av en virksomhet. Når digitale prosjekter havarerer, skyldes det ofte at løsningene er for dårlig integrert i forretningen, forklarer Kristine.

Et fagmiljø i rask vekst

Kristines team er en del av KPMG Digital, den nye spydspissen i selskapets raskt voksende rådgivningsvirksomhet.

– Vi henter inn mer kompetanse og bygger en sterk digital organisasjon og posisjon i markedet. For å jobbe med digitalisering, teknologi- og endringsledelse, trengs det mennesker med ulik bakgrunn, utdanning, kultur og erfaring, som sammen finner løsninger og skaper digitale suksesshistorier, påpeker Kristine, og fortsetter;

– Dagens forretningsklima krever at vi går til markedet med en ny type kompetanse og en tverrfaglig teamsammensetning. Vi må kunne snakke både med topplederne, IT- og teknologilederne, og få forretningen og teknologien til å spille på lag, poengterer hun.

Bistår virksomheter i alle faser

KPMG Digital har samlet sine tjenester omkring fire pilarer; transformation, enterprise, operations og plattforms.

– Dette gjør vi for å kunne ha en helhetlig tilnærming og gi rådgivning fra ende til ende. Det er ikke sånn at vi leverer rapporter og blir ferdig. Vi jobber side om side med kundene i alt fra store overordnede digitale transformasjonsprosjekter til mindre prosjekter hvor vi dypdykker i smalere problemstillinger, utreder Kristine.

– Fordelen er at vi kan bistå kunden uansett hvor de er i sin digitaliseringsprosess. Det er kjempespennende, sier hun entusiastisk.

Pådrivere for modige valg

– Det tradisjonelle KPMG som mange kjenner har forandret seg mye. Vi har i dag sterke fagmiljøer innenfor teknologiledelse, digitalisering og cybersikkerhet og har blitt et selskap hvor teknologi og innovative løsninger er helt sentrale drivere for tjenesteutviklingen, forteller Kristine.

Søker digitale visjonærer

Kristine og Håkon ønsker seg flere kollegaer som vil være med på å bygge et sterkt norsk digital konsulentmiljø.

– Vi trenger folk som liker å tenke stort og samtidig utvikle operative løsninger. Vi må evne å se fremover, men samtidig skape kortsiktig gevinst med løsninger som gir en god brukeropplevelse og møter kundenes behov. Er du en sånn person, er KPMG Digital rett sted.

– Utdanning er naturligvis viktig, og har du sittet og kodet hjemme på rommet, så er det helt topp. Men i dag vektes erfaring, engasjement og digitale ambisjoner høyere enn karakterer og akademisk ballast, understreker de.