Aktuelt

Søker teknologer med x-faktor

Strategier og forretningsmodeller handler i stor grad om digitalisering og omstilling – og om å skape et bærekraftig fundament som bidrar til videre vekst og lønnsomhet.

Kristine Bolstad og Kristian Tandberg i KPMG Digital.

Dagens virksomheter opererer i en kompleks verden hvor endringer skjer fortere og oftere og tradisjonelle organisasjonsstrukturer mister fotfeste.

– Strategier og forretningsmodeller, muligheter og utfordringer handler nå i stor grad om digitalisering og omstilling – og om å skape et bærekraftig fundament som bidrar til videre vekst og lønnsomhet, forteller Kristine Bolstad, leder for Digital Enterprise i KPMGs digitale fagmiljø, et team som jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

– Vi hjelper virksomheter med å koble teknologi og IT sammen med styrings- og driftsmodeller i en helhetlig forretningsstrategi. Teknologien er selve fundamentet i digitaliseringen av en virksomhet. Når digitale prosjekter havarerer, skyldes det ofte at løsningene er for dårlig integrert i forretningen, forklarer Kristine.

Et fagmiljø i rask vekst

Kristines team er en del av KPMG Digital, den nye spydspissen i selskapets raskt voksende rådgivningsvirksomhet. Fagmiljøet teller rundt 60 digitale hoder og har høye ambisjoner.

– Vi henter inn mer kompetanse og bygger en sterk digital organisasjon og posisjon i markedet. For å jobbe med digitalisering, teknologi- og endringsledelse, trengs det mennesker med ulik bakgrunn, utdanning, kultur og erfaring, som sammen finner løsninger og skaper digitale suksesshistorier, påpeker Kristine, og fortsetter;

– Dagens forretningsklima krever at vi går til markedet med en ny type kompetanse og en tverrfaglig teamsammensetning. Vi må kunne snakke både med topplederne, IT- og teknologilederne, og få forretningen og teknologien til å spille på lag, poengterer hun.

Et selskap med mange muligheter

På teamet til Kristine jobber Kristian Tandberg. Han er Senior Associate og er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

– Jeg ønsket å knytte det administrative og finansielle perspektivet fra studiet til den teknologiske utviklingen i samfunnet. I en verden med innovative løsninger og økt grad av automatisering er det mange oppgaver som tidligere har stjålet mye tid fra økonomiansvarlige og prosjekt-controllere som nå kan effektiviseres. Vi kan oppnå den sjeldne kombinasjonen av presisjon i rapportering og mindre tidsbruk, forteller han.

– Bakgrunnen min er en god match med satsningen KPMG Digital, hvor digitalisering av økonomifunksjon og finansielle tjenester er et av de prioriterte områdene. Her har vi et godt fotfeste og kommer raskt i dialog med beslutningstakere. De vet at vi forstår både forretningen og behovet for digitalisering, forteller Kristian.

– Også er KPMG et selskap med mange muligheter og retninger, og rom for å utvikle seg i henhold til personlige interesser og ambisjoner, understreker han.

Bistår virksomheter i alle faser

KPMG Digital har samlet sine tjenester omkring fire pilarer; digital strategi, organisasjonsutvikling, effektiv drift og teknologi.

– Dette gjør vi for å kunne ha en helhetlig tilnærming og gi rådgivning fra ende til ende. Det er ikke sånn at vi leverer rapporter og blir ferdig. Vi jobber side om side med kundene i alt fra store overordnede digitale transformasjonsprosjekter til mindre prosjekter hvor vi dypdykker i smalere problemstillinger, utreder Kristine.

– Fordelen er at vi kan bistå kunden uansett hvor de er i sin digitaliseringsprosess. Det er kjempespennende, sier hun entusiastisk.

Pådrivere for modige valg

– Det tradisjonelle KPMG som mange kjenner har forandret seg mye. Vi har i dag sterke fagmiljøer innenfor teknologiledelse, digitalisering og cybersikkerhet og har blitt et selskap hvor teknologi og innovative løsninger er helt sentrale drivere for tjenesteutviklingen, forteller Kristian og Kristine.

– Det har skjedd store endringer i måten vi jobber med prosjekter. Det handler i større grad om mindre, raske prosjekter med større vilje til å prøve og feile. Vi skal være en pådriver for at kundene prøver nye løsninger og tør å ta modige valg, tilføyer Kristian.

– Litt flåsete sagt kan man nesten se det på klesstilen på kontoret. Det var mange flere dresskledde mennesker på kontoret da jeg startet her for 2,5 år siden. Det er flere som liker å få skitne hender nå om dagen, smiler han.

Søker digitale visjonærer

Kristine og Kristian ønsker seg flere kollegaer som vil være med på å bygge et sterkt norsk digital konsulentmiljø.

– Vi trenger folk som liker å tenke stort og samtidig utvikle operative løsninger. Vi må evne å se fremover, men samtidig skape kortsiktig gevinst med løsninger som gir en god brukeropplevelse og møter kundenes behov. Er du en sånn person, er KPMG Digital rett sted.

– Utdanning er naturligvis viktig, og har du sittet og kodet hjemme på rommet, så er det helt topp. Men i dag vektes erfaring, engasjement og digitale ambisjoner høyere enn karakterer og akademisk ballast, understreker de.