Møt teamet

Carine Blyverket

Stilling
Manager
Underområde
Digital Transformation, Cloud Architecture and Services, Digital Workplace/digital arbeidsplass
E-post
carine.blyverket@kpmg.no
LinkedIn

Litt om meg

Carine er Manager i KPMG Digital. Hun har flere års erfaring innenfor strategisk digital rådgiving. Hennes spesialkompetanse er analyse og kartlegging av forretningsprosesser samt rådgiving av fremtidsrettete digitale investeringer være seg skytjenester eller hybride løsninger. Carine har god erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse relatert til innføring og bruk av teknologi. Hun har de senere årene holdt flere foredrag om hvorfor og hvordan ansatte kan ta i bruk tilgjengelig teknologi.